Nguyễn Thái Phúc Hào

Tổng Giám Đốc tại ACBR Real Estate Investment Consultancy

  • Service Areas: Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Specialties: Quản lý bất động sản, Phát triển bất động sản, Thẩm định bất động sản, Cho thuê bán lẻ, Môi giới căn hộ

About Nguyễn Thái Phúc Hào

Sắp xếp theo:

No listing found.

0 Ôn tập

(4 ra khỏi 5)
Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

So sánh